Historie

De handreiking van de gemeente om in 1972 Geesteren de mogelijkheid voor een dorpshuis te bieden
door Erve Kampboer met boerderij, woonhuis, schuur en omliggende grond voor één gulden te verkopen,
was voor het ‘Plaatselijk belang’ de reden om een Dorpshuisstichting op te richten. In deze stichting moest
het verenigingsleven van Geesteren zo breed mogelijk vertegenwoordigd zijn. Plannen voor een dorpshuis
waren jaren daarvoor ook al eens aan de orde geweest, maar liepen op niets uit, want er was geen geld.
Wellicht dat daardoor de gemeente Erve Kampboer ,verkocht’ ten behoeve van de inwoners. Nadat de koop
van Erve Kampboer op 16 april 1973 werd bekrachtigd kwamen de nodige renovaties aan de orde. In
afwachting van de subsidies werd de schuur al vast gerestaureerd met behulp van vele vrijwilligers. Subsidies
kwamen vrij snel binnen. Daarnaast droeg ook Geesteren bij aan de nodige renovatie aan schuur en boerderij
via een huis aan huis inzamelingsactie. De stichting en bouwcommissie van weleer heeft prima werk verricht,
het Dorpshuis in het hart van Geesteren is in oude stijl bewaard gebleven. De uitspraak van destijds ‘elke
Geesternaar is eigenaar’ en ‘moet er zich thuis voelen’ is in die veertig jaar allang bewezen.

Vaste gebruikers

Erve Kampboer is als dorpshuis niet meer weg te denken uit Geesteren. Dat is te zien aan het aantal vaste
gebruikers. Als eerste waren daar de Schildersclub, de Kaartclub, het Jongerenkoor (Carpe Diem) en de
Peuterspeelzaal. Later kwamen daar de Dagopvang de Eeshof, het Werelddansen, popkoor Ambiente, de
Bridgeclub, de Beleggingsclub, de carnavalsvereniging De Papsleef’n en de Darters bij.
Evenals diverse verenigingen zoals de Stichting Heemkunde, Dorpsbelang, VV Tornado en de Geesterse Molen, 
die er een vergaderplek vonden.

Jaarlijks terugkerende evenementen bij Erve Kampboer zijn onder meer de Harmonicadag, de Palmpasenoptocht,
de Geesterse Sjouwtocht, Enjoy the Music (korendag) en de Wandeldriedaagse. Daarnaast worden er proeverijen,
cabaretavonden en kaartavonden georganiseerd. De idyllische plek midden in het dorp wordt als sfeervol ervaren.

Informatieadres:

Erve Kampboer
Kampboerlaan 6
VV 7678 Geesteren
Tel.: 0546-631359
Mail: secretariaat@ervekampboer.nl

Bankrekeningnummer: NL50RABO0115705023