Hierbij  een deel vd toespraak van burgemeester Haverkamp:

Geachte meneer Grob,
U bent jong begonnen met vrijwilligerswerk; op uw 15e. En het mooie: u bent er nooit mee gestopt. Zo komt het dat zoveel verenigingen in Geesteren een beroep op u deden en doen.

Al sinds de jaren ’80 bent u betrokken bij erve Kampboer, momenteel als penningmeester. Een groot aantal activiteiten behoort tot uw takenlijst, zoals de jaarrekening, de begroting, het kasboek, de subsidies en het kassasysteem.

Ook bent u het aanspreekpunt voor de schoffelploeg en de zorgcoöperatie.
Daarnaast helpt u mee met nagenoeg alle denkbare activiteiten bij Kampboer zoals de wandeldriedaagse, de kerstmarkt, het carnaval en de toneelavonden. U bent daardoor een verbindende factor tussen de verschillende Geesterse verenigingen enErve Kampboer.

Meneer Grob,
zoveel inzet voor inwoners, verenigingen en het dorpshuis van Geesteren verdient zelfs de waardering van onze Koning. Het heeft zijne majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de orde van Oranje Nassau.