Uitnodiging en agenda jaarvergadering Stichting Erve Kampboer 1 juni 2015

 

U I T N O D I G I N G

 

 

Beste inwoners van Geesteren,

Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van Stichting Erve Kampboer op:


maandag 1 juni 2015 om 20:00 uur bij Erve Kampboer,
7678 VV Geesteren, Kampboerlaan 6.Deze vergadering zal in het teken staan van een terugblik op het jaar 2014 alsmede de toekomstvisie van Stichting Erve Kampboer. Naar verwachting zal de vergadering omstreeks 21.30 uur zijn afgelopen.

De agenda van de jaarvergadering ziet er als volgt uit:


1. Opening

2. Toelichting op de agenda en mededelingen

3. Jaarverslag 2014 en stand van zaken per heden

4. Bestuurssamenstelling

5. Toekomstvisie

6. Rondvraag


7. Sluiting

Wij hopen velen van u te kunnen begroeten,

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Stichting Erve Kampboer

Delen

Over ons

Erve Kampboer is als dorpshuis niet meer weg te denken uit Geesteren. Dat is te zien aan het aantal vaste gebruikers. Als eerste waren daar de Schildersclub, de kaartclub, het Jongerenkoor (Carpe Diem) en de Peuterspeelzaal. Zij zijn gekomen en nooit meer weggegaan. Later kwamen daar de Dagopvang de Eeshof, Werelddansen, popkoor Ambiente, de Bridgeclub, Jeugdsoos, KPJ, K.B.O, Inloopochtend ouderen, beleggingsclub en de carnavalsvereniging De Papsleef’n bij.